ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Σε μας θα βρείτε όλη τη γκάμα επιγραφών σήμανσης (αυτοκόλλητα, ταμπέλες pvc, αλουμινίου και plexyglass) για όλες τις προσωπικές ή επαγγελματικές σας ανάγκες. 
(πχ. Ανοιχτό – Κλειστό, Έξοδος Κινδύνου, Απαγορεύεται η είσοδος, NoSmoking -και σε plexyglass-, WC κλπ.)

Αν η τεράστια συλλογή μας δεν σα καλύπτει, κατασκευάζουμε αυτοκόλλητα και ταμπέλες ειδικά για τις ανάγκες σας και στις διαστάσεις που επιθυμείτε !